×
meny hamburger menu icon

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk varsel om nettstedet oleinternational.com

IDENTIFIKASJONSDATA

I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, gjenspeiles følgende data nedenfor:
Selskapet som eier webdomenet er OLE INTERNATIONAL HOMES SL (heretter OLE), hjemmehørende for disse formålene i Avda de las Brisas 11 - 03189 Orihuela Costa CIF: B54618145 registrert i Mercantile Registry of Alicante, bind 3.592, Folio 8., Ark A-129242 Registrering, 1 Kontakt e-post: info@oleinternational.com

BRUKERE

Tilgang til og / eller bruk av denne OLE-portalen attribuerer betingelsen til USER, som aksepterer, fra nevnte tilgang og / eller bruk, de generelle bruksbetingelsene som reflekteres her. De nevnte vilkårene vil bli anvendt uavhengig av de generelle avtalevilkårene som i deres tilfelle er obligatoriske.

BRUK AV PORTALEN

OLE gir tilgang til et mangfold av informasjon, tjenester, programmer eller data (heretter “innholdet”) på Internett som tilhører OLE eller dets lisensgivere som USER kan ha tilgang til. BRUKEREN påtar seg ansvaret for bruken av portalen. Dette ansvaret strekker seg til registreringen som er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester eller innhold.

I nevnte registrering vil BRUKEREN være ansvarlig for å gi sannferdig og lovlig informasjon. Som en konsekvens av denne registreringen kan BRUKEREN ha et passord som han vil være ansvarlig for, og forplikte seg til å gjøre det flittig og fortrolig. BRUKEREN samtykker i å benytte innholdet og tjenestene (for eksempel chattetjenester, diskusjonsfora eller nyhetsgrupper) som OLE, skaperen av nettstedet, tilbyr gjennom sin portal og som eksempel, men ikke begrensende, ikke å bruke dem til:

(i) pådra seg aktiviteter som er ulovlige, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden.

(ii) formidle innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfrykt, pornografisk-ulovlig art, til støtte for terrorisme eller forsøk på menneskerettigheter.

(iii) forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til OLE, skaperen av nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter, introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som er i stand til å forårsake skaden tidligere nevnt.

(iv) prøve å få tilgang til og eventuelt bruke e-postkontoer til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.

OLE forbeholder seg retten til å trekke alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfrykt, rasistisk, pornografisk, som truer ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet eller at Etter hans mening vil de ikke være egnet for publisering. Uansett vil ikke OLE være ansvarlig for meningene uttrykt av brukere gjennom fora, chatter eller andre deltakelsesverktøy.

DATAVERN

OLE overholder retningslinjene i organisk lov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger, kongelig resolusjon 1720/2007 av 21. desember, som godkjenner forskriften for utvikling av organisk lov og andre forskrifter er til enhver tid gjeldende, og sørger for å sikre riktig bruk og behandling av brukerens personopplysninger.
For å gjøre dette, sammen med hvert skjema for innsamling av personopplysninger, i tjenestene som brukeren kan be om fra OLE, vil de informere brukeren om eksistensen og aksept av de spesielle betingelsene for behandling av dataene sine i hvert tilfelle, og informere dem om ansvaret for den opprettede filen, adressen til den ansvarlige, muligheten for å utøve sine rettigheter til innsyn, retting, kansellering eller motstand, formålet med behandlingen og datakommunikasjon til tredjepart, der det er aktuelt.
På samme måte informerer OLE at den er i samsvar med lov 34/2002 av 11. juli, om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, og vil be om ditt samtykke til behandling av e-posten din til kommersielle formål til enhver tid.

INTELLEKTUELT OG INDUSTRIELL EIENDOM

OLE er i seg selv eller som fullmektig eier av alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter på nettstedet, så vel som elementene som finnes på det (for eksempel bilder, lyd, lyd, video, programvare eller tekster; varemerker eller logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, utvalg av brukte materialer, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.), eid av OLE eller dets lisensgivere.

Alle rettigheter forbeholdt. I kraft av bestemmelsene i artiklene 8 og 32.1 annet ledd i åndsverkloven, gjengivelse, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert dens metode for å gjøre tilgjengelig, hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, for kommersielle formål, i ethvert medium og på noen teknisk måte, uten autorisasjon fra OLE.

BRUKEREN samtykker i å respektere immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som eies av OLE. Du kan se elementene i portalen og til og med skrive ut, kopiere og lagre dem på datamaskinens harddisk eller på et hvilket som helst annet fysisk medium, så lenge det utelukkende er til personlig og privat bruk.

BRUKEREN må avstå fra å slette, endre, unndra seg eller manipulere ethvert beskyttelsesutstyr eller sikkerhetssystem som ble installert på OLE-sidene.

UNNTAK AV GARANTIER OG ANSVAR

OLE er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader av noe slag som kan forårsake, for eksempel: feil eller mangler i innholdet, utilgjengeligheten til portalen eller overføring av virus eller skadelige eller skadelige programmer i til tross for at jeg har tatt alle nødvendige teknologiske tiltak for å unngå det.

ENDRINGER

OLE forbeholder seg retten til å gjøre endringene den anser som hensiktsmessige på portalen uten forhåndsvarsel, og kan endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys gjennom det og måten de presenteres eller ligger i portalen din.

Snarveier

I tilfelle OLE leverer lenker eller hyperkoblinger til andre nettsteder, vil OLE ikke utøve noen form for kontroll over nevnte nettsteder og innhold. I intet tilfelle vil OLE påta seg noe ansvar for innholdet i en lenke som tilhører et tredjeparts nettsted, og vil heller ikke garantere teknisk tilgjengelighet, kvalitet, pålitelighet, nøyaktighet, bredde, sannhet, gyldighet og konstitusjonalitet av noe materiale eller informasjon som er inneholdt i noe av nevnte hyperkoblinger eller andre nettsteder.

På samme måte vil inkluderingen av disse eksterne forbindelsene ikke innebære noen form for tilknytning, fusjon eller deltakelse med de tilkoblede enhetene.

UTSLIPPNINGSRETT

OLE forbeholder seg retten til å nekte eller trekke seg tilgang til portalen og / eller tjenestene som tilbys uten forhåndsvarsel, på egen forespørsel eller av en tredjepart, til de brukere som ikke overholder disse generelle bruksbetingelsene.

GENERAL

OLE vil forfølge brudd på disse forholdene, samt enhver feil bruk av portalen sin, utøve alle sivile og kriminelle handlinger som kan tilsvare den i loven.

MODIFIKASJON AV DE nærværende betingelser og varighet

OLE kan når som helst endre betingelsene som er fastsatt her, og bli offentliggjort slik de vises her. Gyldigheten av de nevnte forhold vil være basert på eksponeringen deres og vil være gyldig inntil behørig publisert. som er modifisert av andre.

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTJON

Forholdet mellom OLE og BRUKEREN vil bli styrt av gjeldende spanske forskrifter, og eventuell kontrovers vil bli forelagt domstolene og domstolene i byen ALICANTE. Alle varsler, forespørsler, forespørsler og annen kommunikasjon som brukeren ønsker å sende til selskapet som eier portalen, må gjøres skriftlig, og det vil forstås at de er riktig gjort når de er mottatt på følgende adresse info@oleinternational.com

image/svg+xml image/svg+xml
Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.