×
meny hamburger menu icon

Legal Disclaimer

Rättsligt meddelande om webbplatsen oleinternational.com

IDENTIFIKATIONSDATA

I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002, den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, återspeglas följande data nedan:
Företaget som äger webbdomänen är OLE INTERNATIONAL HOMES SL (nedan kallad OLE), med hemvist för dessa ändamål i Avda de las Brisas 11 - 03189 Orihuela Costa CIF: B54618145 registrerat i Mercantile Registry of Alicante, bind 3,592, Folio 8., Blad A-129242 Registrering, 1 Kontakt e-post: info@oleinternational.com

ANVÄNDARE

Tillgång och / eller användning av denna OLE-portal tillskriver USER-villkoret, som från nämnda åtkomst och / eller användning accepterar de allmänna användarvillkoren som återspeglas här. De ovannämnda villkoren kommer att tillämpas oberoende av de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska.

ANVÄNDNING AV PORTALEN

OLE ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan ”innehållet”) på Internet som tillhör OLE eller dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha tillgång till. ANVÄNDAREN tar ansvar för användningen av portalen. Detta ansvar sträcker sig till den registrering som är nödvändig för att få åtkomst till vissa tjänster eller innehåll.

I nämnda registrering kommer användaren att ansvara för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som en följd av denna registrering kan ANVÄNDAREN förses med ett lösenord som han kommer att ansvara för och förbinder sig att göra det noggrant och konfidentiellt. ANVÄNDAREN samtycker till att använda lämpligt innehåll och tjänster (som chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som OLE, skaparen av webbplatsen, erbjuder via sin portal och som exempel men inte begränsar, inte använder dem för:

(i) ådra sig i aktiviteter som är olagliga, olagliga eller i strid med god tro och allmän ordning.

(ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlighet, pornografisk-olaglig karaktär, till stöd för terrorism eller ett försök mot mänskliga rättigheter.

(iii) orsaka skador på de fysiska och logiska systemen hos OLE, skaparen av webbplatsen, dess leverantörer eller tredje parter, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka skadan tidigare nämns.

(iv) försöka komma åt och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden.

OLE förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som strider mot respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientlighet, rasistisk, pornografisk, som hotar ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller att Enligt hans åsikt är de inte lämpliga för publicering. I vilket fall som helst kommer OLE inte att ansvara för de åsikter som användarna uttrycker genom forum, chattar eller andra deltagande verktyg.

DATaskydd

OLE följer riktlinjerna i organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av organisk lag och andra förordningar gäller alltid och garanterar korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter.
För att göra detta, tillsammans med varje formulär för insamling av personuppgifter, i de tjänster som användaren kan begära från OLE, kommer han att informera användaren om förekomsten och godtagandet av de särskilda villkoren för behandlingen av hans data i båda fallen och informera honom om ansvaret för den skapade filen, adressen till den ansvariga personen, möjligheten att utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning eller invändning, syftet med behandlingen och kommunikation av uppgifter till tredje part i förekommande fall.
På samma sätt informerar OLE att den följer lag 34/2002 av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och kommer att begära ditt samtycke till behandlingen av din e-post för kommersiella ändamål hela tiden.

INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP

OLE är i sig självt eller som innehavare ägare till alla immateriella och industriella äganderättigheter på sin webbplats, såväl som de element som finns på den (till exempel bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, urval av använt material, datorprogram som är nödvändiga för dess drift, åtkomst och användning, etc.), som ägs av OLE eller dess licensgivare.

Alla rättigheter reserverade. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i immaterialrätten, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess metod för att tillhandahålla, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i alla medier och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från OLE.

ANVÄNDAREN samtycker till att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av OLE. Du kan visa elementen i portalen och till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller något annat fysiskt medium så länge det är, enbart och exklusivt, för din personliga och privata användning.

ANVÄNDAREN måste avstå från att ta bort, ändra, undvika eller manipulera alla skyddsanordningar eller säkerhetssystem som installerades på OLE-sidorna.

UTESKRIVNING AV GARANTIER OCH ANSVAR

OLE ansvarar inte i vilket fall som helst för skador av någon art som kan orsaka, till exempel: fel eller utelämnanden i innehållet, otillgänglighet av portalen eller överföring av virus eller skadliga eller skadliga program i innehåll, trots att jag har vidtagit alla nödvändiga tekniska åtgärder för att undvika det.

ÄNDRINGAR

OLE förbehåller sig rätten att göra de ändringar den anser lämpliga på sin portal utan föregående meddelande, att kunna ändra, radera eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom det och det sätt på vilket de presenteras eller ligger i din portal.

LÄNKAR

I händelse av att OLE tillhandahåller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser kommer OLE inte att utöva någon typ av kontroll över nämnda webbplatser och innehåll. Under inga omständigheter kommer OLE att påta sig något ansvar för innehållet i någon länk som tillhör en tredjepartswebbplats, och heller inte garantera teknisk tillgänglighet, kvalitet, tillförlitlighet, noggrannhet, bredd, verifiering, giltighet och konstitutionellitet för material eller information som finns i något av nämnda hyperlänkar eller andra webbplatser.

På samma sätt innebär inkluderingen av dessa externa anslutningar inte någon typ av sammankoppling, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.

EXKLUSIONENS RÄTT

OLE förbehåller sig rätten att neka eller dra tillbaka åtkomst till portalen och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående meddelande, på egen begäran eller av en tredje part, till de användare som inte uppfyller dessa allmänna användarvillkor.

GENERAL

OLE kommer att sträva efter överträdelse av dessa villkor såväl som för felaktig användning av dess portal, utöva alla civila och kriminella handlingar som kan motsvara den i lag.

ÄNDRING AV DE NUVÄRIGA VILLKOREN OCH VARNINGEN

OLE kan när som helst ändra villkoren som fastställs här, och publiceras vederbörligen som de visas här. Giltigheten för de ovannämnda villkoren kommer att baseras på deras exponering och kommer att gälla tills vederbörligen publiceras. som modifieras av andra.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Förhållandet mellan OLE och ANVÄNDAREN kommer att styras av gällande spanska förordningar och eventuella kontroverser kommer att överlämnas till domstolarna i staden ALICANTE. Alla meddelanden, förfrågningar, förfrågningar och annan kommunikation som användaren vill göra till företaget som äger portalen måste göras skriftligen och det kommer att förstås att de har gjorts korrekt när de har mottagits på följande adress info@oleinternational.com

image/svg+xml image/svg+xml
Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.