×
meniu hamburger menu icon

Legal Disclaimer

Notificare legală a site-ului oleinternational.com

DATE DE IDENTIFICARE

Conform obligației de informare conținută la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic, sunt reflectate mai jos următoarele date:
Compania care deține domeniul web este OLE INTERNATIONAL HOMES SL (denumită în continuare OLE), cu domiciliul în aceste scopuri la Avda de las Brisas 11 - 03189 Orihuela Costa CIF: B54618145 înregistrată în Registrul Mercantil din Alicante, Volumul 3.592, Folio 8., Fișa A-129242 Înregistrare, 1 E-mail de contact: info@oleinternational.com

UTILIZATORI

Accesul și / sau utilizarea acestui portal OLE atribuie UTILIZATORUL, care acceptă, din acest acces și / sau utilizare, condițiile generale de utilizare reflectate aici. Condițiile menționate anterior vor fi aplicate independent de Condițiile generale de contractare care, în cazul lor, sunt obligatorii.

UTILIZAREA PORTALULUI

OLE oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (denumite în continuare „conținutul”) de pe internet aparținând OLE sau autorizaților săi la care USERUL poate avea acces. UTILIZATOR își asumă responsabilitatea pentru utilizarea portalului. Această responsabilitate se extinde la înregistrarea care este necesară pentru a accesa anumite servicii sau conținut.

În înregistrarea menționată, UTILIZATORUL va fi responsabil pentru furnizarea de informații veridice și legale. Ca urmare a acestei înregistrări, UTILIZATORUL i se poate oferi o parolă pentru care va fi responsabil, angajându-se să folosească în mod diligent și confidențial. UTILIZATORUL este de acord să utilizeze în mod corespunzător conținutul și serviciile (cum ar fi serviciile de chat, forumurile de discuții sau grupurile de știri) pe care OLE, creatorul site-ului web, le oferă prin portalul său și cu exemple, dar nu limitarea, pentru a nu le folosi pentru:

(i) participă la activități ilegale, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice.

(ii) diseminarea conținutului sau propagandei de natură rasistă, xenofobă, pornografic-ilegală, în sprijinul terorismului sau al unei tentative împotriva drepturilor omului.

(iii) să provoace daune sistemelor fizice și logice ale OLE, creatorul site-ului web, furnizorii acestuia sau terții, să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care sunt capabile să provoace daunele anterior menționat.

(iv) încercați să accesați și, dacă este cazul, să utilizați conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modificați sau să manipulați mesajele acestora.

OLE își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau În opinia sa, acestea nu vor fi potrivite pentru publicare. În orice caz, OLE nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin forumuri, chat-uri sau alte instrumente de participare.

PROTECȚIA DATELOR

OLE respectă liniile directoare ale Legii organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Decretul Regal 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă Regulamentul de dezvoltare a Legii organice și a altor reglementări în vigoare în orice moment și asigură asigurarea utilizării și tratării corecte a datelor personale ale utilizatorului.
Pentru a face acest lucru, împreună cu fiecare formular pentru colectarea datelor cu caracter personal, în serviciile pe care utilizatorul le poate solicita de la OLE, aceștia vor informa utilizatorul despre existența și acceptarea condițiilor particulare de tratare a datelor lor în fiecare caz, informându-le despre responsabilitatea fișierului creat, adresa persoanei responsabile, posibilitatea exercitării drepturilor lor de acces, rectificare, anulare sau opoziție, scopul tratamentului și comunicarea datelor către terți, după caz.
De asemenea, OLE informează că respectă Legea 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic și vă va solicita consimțământul pentru prelucrarea e-mailului dvs. în scopuri comerciale în orice moment.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

OLE de la sine sau ca destinatar, este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său web, precum și a elementelor conținute de acesta (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor folosite, programe de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării sale etc.), deținute de OLE sau de autorizatorii săi.

Toate drepturile rezervate. În virtutea dispozițiilor articolelor 8 și 32.1, al doilea paragraf, din Legea privind proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv metoda sa de punere la dispoziție, a întregii sau a unei părți din conținutul acestui site web, în scop comercial, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea OLE.

UTILIZATORUL este de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de OLE. Puteți vizualiza elementele portalului și chiar le puteți imprima, copia și stoca pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic, atât timp cât este exclusiv și exclusiv pentru uz personal și privat.

UTILIZATORUL trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau a unui sistem de securitate instalat pe paginile OLE.

EXCLUZIE DE GARANȚI ȘI RESPONSABILITATE

OLE nu este responsabil, în niciun caz, pentru daunele de orice natură care pot provoca, de exemplu: erori sau omisiuni în conținut, indisponibilitatea portalului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau dăunătoare în conținut, în ciuda luării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru evitarea acestuia.

MODIFICARI

OLE își rezervă dreptul de a face modificările pe care le consideră adecvate pe portalul său fără o notificare prealabilă, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care sunt prezentate sau localizate în portalul tău.

LINK-URI

În cazul în care OLE furnizează link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri de internet, OLE nu va exercita niciun tip de control asupra site-urilor și conținutului menționat. În niciun caz, OLE nu își va asuma nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terț și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, exactitatea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricăror materiale sau informații conținute în oricare dintre cele menționate. hyperlink-uri sau alte site-uri de internet.

De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

DREPTUL DE EXCLUZIE

OLE își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal și / sau la serviciile oferite fără notificare prealabilă, la cererea proprie sau de către un terț, utilizatorilor care nu respectă aceste Condiții generale de utilizare.

GENERAL

OLE va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a portalului său, exercitând toate acțiunile civile și penale care i-ar putea corespunde în drept.

MODIFICAREA CONDIȚIILOR PREZENTE ȘI A DURĂRII

OLE poate modifica în orice moment condițiile stabilite aici, fiind publicate în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate mai sus se va baza pe expunerea lor și va fi valabilă până la publicarea corespunzătoare. care sunt modificate de alții.

LEGISLARE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Relația dintre OLE și UTILIZATOR va fi reglementată de reglementările spaniole actuale și orice controversă va fi înaintată instanțelor și tribunalelor orașului ALICANTE. Toate notificările, cererile, solicitările și alte comunicări pe care Utilizatorul dorește să le facă Companiei care deține Portalul trebuie făcute în scris și se va înțelege că au fost făcute corect atunci când au fost primite la următoarea adresă info@oleinternational.com

image/svg+xml image/svg+xml
Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.